Agata Chudzicka-Czupała

Agata Chudzicka-Czupała, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, prowadzi zajęcia na temat źródeł nieetycznego zachowania się, praktyczne warsztaty etycznego postępowania i zapobiegania mobbingowi oraz badania empiryczne poświęcone tej tematyce.Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół czynników wpływających na moralność człowieka, a wcześniejsze publikacje dotyczą uwarunkowańdecyzji etycznych w miejscu pracy, etyki pracy, mobbingu, nieuczciwości akademickiej oraz zachowań pomocowych dla ludzi bezrobotnych i ponownie zatrudnionych.

W poprzedniej książce pod jej redakcją Człowiek wobec wartości etycznych. Badania i praktyka, która ukazała się niedawno nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, uwagą zostały objęte różnorodne źródła zachowań etycznych oraz dziedziny życia społecznego, w których istotne są etyczne wybory człowieka. [12.07.2013]