Gaweł Janik

Gaweł Janik, ur. 1994 r., literaturoznawca, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor monografii naukowej "Żydowskie (nie)męskości. O przedwojennej twórczości Adolfa Rudnickiego" nominowanej w V Konkursie Polskiego Towarzystwa Genderowego na Najlepszą Genderową Książkę 2019 roku. Laureat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz siedmiokrotny stypendysta Rektora Uniwersytetu Śląskiego. W ramach programu stypendialnego PROM Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej prowadził badania nad twórczością Sydora Reya znajdującą się w Special Collections Research Center Uniwersytetu w Syracuse w Stanach Zjednoczonych. Publikował artykuły oraz recenzje na łamach „Tekstów Drugich”, „Porównań” „Kultury Popularnej”, „Studia de Cultura”, „Narracji o Zagładzie”, „FA-artu”, „artPAPIERU”, Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego „Śląsk” oraz tomów zbiorowych. Uczestnik kilkudziesięciu konferencji naukowych, także o charakterze międzynarodowym. Laureat nagrody głównej II edycji konkursu na literaturoznawczą pracę magisterską w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego oraz wyróżniony w XXIII Konkursie Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego i VIII Konkursie im. Majera Bałabana na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu. [14.02.2023]