Mirosława Sobczyńska-Szczepańska

Mirosława Sobczyńska-Szczepańska, mgr historii sztuki (UWr), mgr filologii hiszpańskiej (UWr), lic. filologii włoskiej (UŚ), dr nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce (UWr). Stypendystka Rządu Meksyku (roczny staż naukowo-badawczy w Instytucie Badań Estetycznych UNAM, Meksyk) i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich (Rzym). Adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki UŚ.

Zainteresowania badawcze: barokowa architektura Europy Środkowo-Wschodniej, sztuka nowożytna Półwyspu Iberyjskiego i Iberoameryki,  sztuka zakonna w dobie kontrreformacji. [11.2017]