Aleksandra Zasępa

Aleksandra Zasępa jest absolwentką śląskiej polonistyki, doktorem nauk humanistycznych, pracuje w Zakładzie Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego.

 

Jej zainteresowania skupiają się wokół poezji współczesnej, głównie wokół zjawiska wyobraźni poetyckiej. Szczególną uwagę badawczą zwraca na zagadnienia temporalne, związek literatury i filozofii oraz problematykę małych form lirycznych. Recenzje, artykuły naukowe i szkice interpretacyjne ogłaszała w czasopismach literackich i tomach zbiorowych. Jest autorką monografii Czas (w) poezji Krystyny Miłobędzkiej.