Michał Barański

Michał Barański, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Socjalnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dr Michał Barański posiada również tytuł zawodowy radcy prawnego. Uzyskując środki z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych służących młodym naukowcom oraz uczestnikom studiów doktoranckich prowadził projekt badawczy pt.: „Elementy przedmiotowo istotne umowy o pracę - badania prawnoporównawcze”. Brał udział w międzynarodowym projekcie badawczym - „Implementation and Enforcement of EU Labour Law in Visegrad Countries”, w ramach którego napisał opracowanie pt. „Adapting the Polish labour law to the EU law in the subject of working time”.

 

Zainteresowania naukowe Pana Doktora obejmują bardzo istotne społecznie obszary z akcentem na takie zagadnienia jak: cywilnoprawne aspekty prawa pracy, nietypowe formy zatrudnienia, problematyka czasu pracy oraz implementacja w polskim systemie prawnym rozwiązań unijnych w zakresie prawa pracy oraz polityki socjalnej. Dodatkowo Pan Doktor w sferze naukowej zajmuje się wybranymi aspektami prawa na dobrach niematerialnych oraz prawa zobowiązań. Przejawem zainteresowań Pana Doktora są wystąpienia na konferencjach oraz liczne publikacje.

[06.2017]