Ilona Copik

Ilona Copik – doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa, adiunkt  w Zakładzie Komunikacji Kulturowej w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych na Uniwersytecie Śląskim. Członkini Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami. Wykładowczyni Akademii Polskiego Filmu.

 

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce tożsamości kulturowej,  miejsca i przestrzeni  i ich filmowych i medialnych reprezentacji oraz edukacji medialnej i regionalnej. 

 

Autorka monografii Pomiędzy Gliwicami a Gleiwitz. Przestrzeń kulturowa miasta w twórczości Horsta Bienka (2013), współredaktorka tomu zbiorowego Edukacja przez słowo-obraz-dźwięk (2015). [wrzesień 2017]