Marcin Cyrulski

Marcin Cyrulski, absolwent historii i filologii klasycznej w Uniwersytecie Łódzkim. W latach 2018/2019 adiunkt w Uniwersytecie Śląskim (Katedra Filologii Klasycznej). Główne zainteresowania naukowe koncentrują się na literaturze i historii bizantyńskiej oraz trapezunckiej. Lektor języków klasycznych i tłumacz. [31.07.2020]