Kamila Czaja

Kamila Czaja, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, absolwentka filologii polskiej i psychologii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się przede wszystkim polską poezją współczesną i piosenką poetycką. Redaktor naczelna i redaktorka działu „Idee” dwutygodnika kulturalnego „artPAPIER”. Autorka książki (Nie)przygotowani. Metafora szkoły w polskiej poezji współczesnej (Katowice 2018), kilkunastu artykułów w monografiach naukowych oraz ponad stu esejów i recenzji publikowanych w „artPAPIERZE”, „FA-arcie”, „Śląskich Studiach Polonistycznych” i „Twórczości”.

[27.01.2020]