Joanna Janusz

Joanna Janusz, doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego. Autorka monografii „Il mondo doloroso nella narrativa di Carlo Emilio Gadda” (2002), poświęconej twórczości jednego z najwybitniejszych przedstawicieli włoskiej awangardy oraz artykułów z zakresu literaturoznawstwa i historii literatury włoskiej drugiej połowy XX wieku.

Zainteresowania badawcze: historia literatury włoskiej XX wieku, awangardy literackie, narracyjność,

Wybrane publikacje: Il mondo doloroso nella narrativa di Carlo Emilio Gadda (2002). [luty 2018]