Bernadetta Ciesek-Ślizowska

Bernadetta Ciesek, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Lingwistyki Tekstu i Dyskursu w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego. Członkini Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego UŚ „Via Linguae”. Zainteresowania badawcze: lingwistyka teksu, etnolingwistyka, krytyczna analiza dyskursu. Szczególnie skupia się na problematyce ideologizacji praktyk komunikacyjnych, relacjach władzy i dominacji, aktach dyskryminacji, wykluczenia i tolerancji. Wybrane publikacje: jest autorką artykułów, m.in. Przeciw wykluczeniu. Konceptualizacja współczesnej polskiej kobiety z perspektywy dyskursu feministycznego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica”, t. 51, z. 1, 2017, Dyskursywne konstruowanie wizerunku władzy przez współczesną polską prawicę. (Wokół reformy emerytalnej i Euro 2012), w: Oblicza Komunikacji, nr 7,  Język władzy – tradycja i współczesność, red. I Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa, Wrocław 2014. [08.04.2020]