Miłosz Skrzypek

Miłosz Skrzypek, doktor nauk humanistycznych. Wykładowca akademicki, pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii.

 

Zainteresowania badawcze: historia najnowsza Polski i historia powszechna; tematyka pogranicza tzw. kresów południowo-zachodnich państwa polskiego; procesy unifikacyjne i państwowotwórcze, ujęte w kontekście relacji z odrodzoną II Rzeczypospolitą; „dziedzictwo” Austro-Węgier i w mniejszym stopniu Niemiec; polityka państw sprzymierzonych (głównie Wielkiej Brytanii i Francji) wobec konfliktów narodowościowych na terenach pogranicza polsko-czechosłowackiego i polsko-niemieckiego w okresie kształtowania się granic państwa.  [14.10.2016]