Katarzyna Pepłowska

Katarzyna Pepłowska, asystent w Zakładzie Zarządzania Dokumentacją i Informacji Archiwalnej Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii ze specjalnością archiwistyka i zarządzanie dokumentacją.

 

Zainteresowania badawcze: „archiwa cyfrowe” funkcjonujące na świecie, problematyka zarządzania dokumentacją elektroniczną w archiwach wieczystych oraz aspekty prawne związane z działalnością archiwów. [18.09.2018]