Małgorzata Zalewska-Bujak

Małgorzata Zalewska-Bujak,

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Instytut Nauk o Edukacji.

Zainteresowania naukowo-badawcze skupiają się wokół zagadnień pedentologicznych, takich jak udział nauczycieli w przemianach edukacyjnych, specyfika zjawiska komunikacji między uczniem i nauczycielem, społeczne uwarunkowania zawodowego funkcjonowania nauczycieli.

Współredaktorka serii wydawniczej Edukacja małego dziecka (Ewa Ogrodzka-Mazur, Urszula Szuścik, Małgorzata Zalewska-Bujak (red.): Edukacja małego dziecka. Wychowanie i kształcenie w praktyce. T.2 Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Cieszyn - Kraków 2010; Ewa Ogrodzka-Mazur, Urszula Szuścik, Małgorzata Zalewska-Bujak (red.): Edukacja małego dziecka. Nauczyciel-wychowawca w przedszkolu i szkole. T.5 Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Cieszyn - Kraków 2013). Autorka artykułów w czasopismach i rozdziałów w pracach zbiorowych.

Członek Zespołu Samokształceniowego i Samopomocy Koleżeńskiej Doktorów pod patronatem KNP PAN prowadzonego pod kierunkiem naukowym prof. zw. dr hab. Marii Dudzikowej.

[28.03.2017]