Agnieszka Solska

Agnieszka Solska, holds a PhD in linguistics and teaches at the Institute of English at the University of Silesia in Katowice.

 

Research interests: linguistic pragmatics, inferential models of communication (especially Relevance Theory), figurative language as well as discourse phenomena involving ambiguity such as garden path utterances and punning utterances in their many guises, one of them being Chinese shuangguan.

 

Agnieszka Solska, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa, pracuje w Instytucie Języka Angielskiego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, w Zakładzie Psycholingwistyki Stosowanej.

 

Zainteresowania badawcze: pragmatyka językoznawcza, inferencyjne modele komunikacji językowej (zwłaszcza teoria relewancji Sperbera i Wilson), język figuratywny oraz wszelkie formy dyskursu wykorzystujące zjawisko wieloznaczności językowej do komunikowania znaczeń, takie jak wypowiedzi ślepego zaułka oraz wypowiedzi kalamburowe, także te realizowane jako chińskie shuangguan. [28.06.2018]