Małgorzata Piekarska

Małgorzata Piekarska, mgr, doktorant w Katedrze Prawa Geologicznego i Górniczego WPiA UŚ, aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

 

Zainteresowania naukowe: prawo geologiczne i górnicze, partycypacja społeczeństwa w szeroko pojętym prawie ochrony środowiska. [08.03.2019]