Damian Bednarski

Damian Bednarski,

2000 – magister teologii w zakresie historii Kościoła, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, temat pracy: „Ks. Eugeniusz Brzuska (1885–1938) – duszpasterz i działacz społeczno-polityczny”; promotor: ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor;

2008 – doktor teologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach, temat pracy: „Bractwa, stowarzyszenia i ruchy kościelne w diecezji katowickiej w latach 1945–1989”; promotor: ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor;

pracownik UŚ, adiunkt, Wydział Teologiczny – Katedra Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła (od 2011 roku).

 

Zainteresowania badawcze: historia duszpasterstwa w diecezji katowickiej; bractwa, stowarzyszenia i ruchy kościelne; duchowieństwo katowickie; historia parafii; historia duszpasterstwa emigracji polskiej, abp Józef Gawlina jako protektor polskiej emigracji, martyrologium duchowieństwa śląskiego.

 

Wybrane publikacje: sekretarz redakcji „Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych” i serii naukowej „Studia do dziejów Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku”, współpracownik watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych jako postulator rzymski w procesie beatyfikacyjnym sługi Bożego ks. Jana Machy. Opublikował m.in. Bractwa, stowarzyszenia i ruchy kościelne w diecezji katowickiej w latach 1945–1989 (Katowice 2011), „Żyłem krótko, lecz cel swój osiągnąłem”. Ks. Jan Macha 1914–1942 (Katowice 2014); Pamięć i przebaczenie. Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich i jego reperkusje (Katowice 2015). [10.01.2019]