Magdalena Malinowska

Magdalena Malinowska, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Badań Kanadyjskich i Przekładu Literackiego Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; literaturoznawczyni. Jej zainteresowania dotyczą głównie kobiecej literatury maghrebskiej, feminizmu, cielesności i seksualności w arabsko-muzułmańskim kręgu kulturowym. Opublikowała kilkanaście artykułów, w 2019 ukaże się jej monografia Corps de la femme maghrébine. Étude de la corporéité et de la sexualité féminines dans l’œuvre romanesque de Leïla Marouane.

[lipiec 2019]