Grzegorz Nancka

Grzegorz Nancka, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Historii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W swej pracy naukowej zajmuje się prawem rzymskim oraz historią prawa. Interesuje się działalnością lwowskiej szkoły prawa rzymskiego, wpływem idei romanistycznych na prawo współczesne oraz ewolucją instytucji prawnych.

[czerwiec 2019]