Krzysztof Nowak

Dr hab. Krzysztof Nowak, prof. UŚ, pracownik naukowy Instytutu Historii UŚ; członek Rady Programowej Forum Polsko-Czeskiego przy MSZ; Komisji Środkowoeuropejskiej PAU, Komisji Bałkanistyki przy oddziale PAN w Poznaniu, Komisji Historycznej PAN w Katowicach. Interesuje się historią powszechną i regionalną, dziejami Polonii i turystyki w XX wieku; pilot wycieczek i przewodnik beskidzki. [18.02.2021]