Lucyna Sadzikowska

Lucyna Sadzikowska, doktor nauk humanistycznych, pracuje jako adiunkt w Zakładzie Kultury Czytelniczej i Informacyjnej Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2017 roku ukazała się jej książka Szukanie kluczy. O literaturze poobozowej Gustawa Morcinka. Z prof. zw. dr hab. Krystyną Heską-Kwaśniewicz opracowała i wstępem opatrzyła Listy z Dachau. Gustaw Morcinek do siostry Teresy Morcinek. W 2019 roku opublikowała Listy z lagrów i więzień. 1939-1945. Wybrane zagadnienia. [17.03.2020]