Mateusz Zeifert

Mateusz Zeifert, doktor nauk prawnych w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się językowym wymiarem prawa: jego tworzeniem, stosowaniem i interpretacją.

Wybrane publikacje:

„Reguły gramatyki jako argument w sądowej interpretacji prawa” [w:] Sądowe stosowanie prawa, red. B. Dolnicki, Katowice 2014

„Argument ze zdrowego rozsądku w orzecznictwie sądowym” [w:] Refleksyjność w prawie. Inspiracje, Mateusz Zeifert, doktor nauk prawnych w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się językowym wymiarem prawa: jego tworzeniem, stosowaniem i interpretacją.
Wybrane publikacje:
„Reguły gramatyki jako argument w sądowej interpretacji prawa” [w:] Sądowe stosowanie prawa, red. B. Dolnicki, Katowice 2014
„Argument ze zdrowego rozsądku w orzecznictwie sądowym” [w:] Refleksyjność w prawie. Inspiracje, red. J. Karczewski, M. Żuralska, Warszawa 2015
„Podmiotowość zaklęta w języku – analiza podmiotu w strukturze zdań języka prawnego” [w:] O czym mówią prawnicy mówiąc o podmiotowości, red. A. Bielska-Brodziak, Katowice 2015
„Semantyczne aspekty gramatyki tekstów prawnych - zjawisko nominalizacji", Przegląd Legislacyjny, Nr 4(98)/2016
„How Polish Courts Use Previous Judicial Decisions?” (współautor: Z. Tobor), Studia Iuridica Lublinensia 2018/27/1

[sierpień 2019]