Gabriela Abrasowicz

Gabriela Abrasowicz, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, slawistka, tłumaczka. Autorka książki Dramat ciała. Ciało w dramacie. Twórczość serbskich i chorwackich dramatopisarek w latach 1990–2010 oraz artykułów poświęconych analizie współczesnego dramatopisarstwa i produkcji teatralnej w krajach byłej Jugosławii z perspektywy antropologii ciała i transkulturowości. Współredaktorka antologii: (Nie tylko) fragmenty. Wybór nowych dramatów chorwackich (z L. Małczakiem) oraz Obudź mnie, gdy to się skończy. Wybór nowych dramatów z Bośni i Hercegowiny (z M. Lechman). Na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach realizowała projekt badawczy (Trans)pozycje idei w chorwackim i serbskim dramatopisarstwie oraz teatrze (1990–2020). Perspektywa transkulturowa, finansowany ze środków NCN. [20.09.2021]