Marcin Gierczyk

Marcin Gierczyk, doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej Uniwersytety Śląskiego w Katowicach oraz Honorary Research Fellow w The Jubilee Centre for Character and Virtues, School of Education, University of Birmingham. Swoje doświadczenia naukowe i dydaktyczne zdobywał między innych w University of Birmingham (School of Education) oraz University of Oxford (Oriel College).
Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół pedagogii zdolności, pedagogiki resocjalizacyjnej i społecznej oraz na problematyce społecznej funkcji dyplomu prestiżowych uczelni wyższej. W swoim dorobku naukowym posiada publikacje z pogranicza metodologii badań problemów społecznych, pedeutologii, pedagogiki zdolności, pedagogiki społecznej i polityki gender, które często mają charakter komparatystyczny i są związane z mobilności społeczną i wielokulturowością. [15.10.2019]