Oskar Jacek Rojewski

Oskar Jacek Rojewski, absolwent Historii i Historii Sztuki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Magister z zakresu Dziedzictwa kulturowego i konserwacji prewencyjnej sztuki na Uniwersytecie w Walencji, doktor Historii Sztuki na Uniwersytecie w Walencji i Uniwersytecie Jaume I w Castellón de la Plana. W ramach studiów doktoranckich odbył staże na Uniwersytecie Franche-Comté (Francja), Uniwersytecie Katolickim w Louvain (UCL - Belgia) i Królewskim Instytucie Dziedzictwa Kulturowego (Belgia). Stypendysta Fundacji Ana María Aldama Roy (2015) i laureat Nagrody Rektora Universitat Jaume I za doktorat obroniony w roku akademickim 2017/2018.
Zainteresowania badawcze: pozycja artystów na dworach europejskich w Epoce Nowożytnej, malarstwo niderlandzkie w Europie XV i XVI wieku, mecenat artystyczny dworów związany z oprawą uroczystości w XV i XVI wieku [23.01.2020]