Wojciech Zarzycki

Dr Wojciech Zarzycki, adiunkt w Instytucie Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego. Jest członkiem Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego, autorem licznych prac naukowych i popularnonaukowych z zakresu ekologii, fitosocjologii, florystyki, synantropizacji szaty roślinnej, ekoturystyki oraz ochrony przyrody. [13.10.2021]