Magdalena Zarzycka

Mgr Magdalena Zarzycka, absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, doktorantka w Instytucie Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego. Jest członkiem Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego, autorką licznych prac naukowych i popularnonaukowych z zakresu ekologii, florystyki, fitosocjologii, ekoturystyki oraz ochrony przyrody. [13.10.2021]