Piotr Machura

Piotr Machura, doktor, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się etyką cnót, teorią etyczną i filozofią społeczną. Autor książki Ideał człowieka-filozofa w koncepcji Alasdaira MacIntyre’a (Katowice, 2009).

[czerwiec 2019]