Tomasz Czakon

Tomasz Czakon, dr hab. nauk humanistycznych, pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania naukowe: filozofia społeczna i filozofia polityki (szczególnie problemy wolności, równości, sprawiedliwości, koncepcje dobrego społeczeństwa/państwa), etyka społeczna, w szczególności dekonstrukcja kodeksów etycznych Najważniejsze prace: Wolność i dobro. Problem wolności w katolickiej filozofii społecznej w Polsce po 1989 roku. Katowice 2005; Filozofia wobec globalizacji (red.). Katowice 2009; Między paternalizmem a restrykcyjnością. Prawa pracownicze w kodeksach etycznych firm. Dom Wydawniczy DUET, Toruń 2013;  Współczesna filozofia społeczna w Polsce. Wybrane problemy, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”(red. T. Czakon, D. Ślęczek-Czakon), Katowice 2014.

ORCID: 0000-0001-5697-3651   mail: Tomasz.czakon@us.edu.pl

[26.11.2019]