Michał Bizoń

Michał Bizoń, doktor filozofii, magister filologii klasycznej, magister fizyki. Adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się historią filozofii starożytnej, zwłaszcza okresu archaicznego i klasycznego. Autor przekładu dialogu Platona "Hippias mniejszy". Publikował m.in. w kwartalniku "Phronesis", "Rocznikach filozoficznych" i "Kwartalniku filozoficznym". [16.02.2021]