Swietłana Biczak

Swietłana Biczak, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej  Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze: humor językowy, dyskurs religijny (zielonoświątkowy) w aspekcie porównawczym. [15.05.2019]