Jakub Filonik

Jakub Filonik, doktor nauk humanistycznych (Uniwersytet Warszawski, 2015). Adiunkt w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego. Autor książki Bunt i buntownicy w tragedii greckiej (Warszawa 2010, wyd. II popr. 2011) oraz artykułów („Dike” 2013, „Meander” 2014 i 2016, „The European Legacy” 2015 i 2018, „Classical Philology” 2019) i rozdziałów (m.in. w monografiach Splendide Mendax, Groningen 2016 i Citizens in the Graeco-Roman world, Leiden 2017) dotyczących starożytnej myśli politycznej i jej nowożytnej recepcji, prawa greckiego, retoryki czasów demokracji ateńskiej, metafory w retoryce starożytnej i współczesnej oraz historyczności ateńskich procesów o bezbożność. [16.02.2021]