Elżbieta Sanecka

Elżbieta Sanecka, absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, autorka publikacji z zakresu psychologii pracy i organizacji oraz psychologii osobowości. Jej zainteresowanie badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z funkcjonowaniem osób z „ciemnymi” cechami osobowości w środowisku pracy oraz problematyki podmiotowych uwarunkowań zachowań organizacyjnych. [14.09.2020]