Danuta Zoń-Ciuk

Danuta Zoń-Ciuk, dyrygent, nauczyciel akademicki, adiunkt w Instytucie Sztuk Muzycznych w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obecnie jest dyrygentem i kierownikiem artystycznym trzech zespołów chóralnych: ,,A piacere” i ,,Amici” z Cieszyna oraz Estrady  Ludowej  ,,Czantoria” z Ustronia. Z tymi formacjami nagrywa  płyty CD, koncertuje w kraju i za granicą. Jest autorką artykułów popularyzujących głównie muzykę kompozytorów Śląska Cieszyńskiego. [09.02.2021]