Grażyna Pasterna

Grażyna Pasterna, doktor nauk fizycznych, nauczyciel akademicki, emerytowany pracownik Instytutu Fizyki im. Augusta Chełkowskiego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zaangażowana w działalność NSZZ „Solidarność” od 1980 r. (wiceprzewodnicząca, skarbnik i sekretarz Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach). [16.02.2023]