Lucie Zormanová

Lucie Zormanová, dr, urodzona w 1983 roku w Karwinie. Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika na Uniwersytecie Ostrawskim i studia doktorskie na kierunku pedagogika na Uniwersytecie Masaryka w Brnie. Pracuje w Instytucie Pedagogiki UŚ w Katowicach.

Dr Lucie Zormanová prowadzi badania z zakresu pedagogiki międzykulturowej (interesuje się tematem polskiego szkolnictwa na Zaolziu), interesuje się również pedagogiką komparatywną. [19.01.2021]