Anna Maj

Anna Maj, dr  – kulturoznawca, medioznawca, komunikolog. Adiunkt w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, badaczka związana z sieciami naukowymi: Inter-Disciplinary Net (Oxford) i Cultmedia (Berlin). Autorka monografii Media w podróży (Wydawnictwo Naukowe ExMachina), redaktor naukowy 6 anglojęzycznych (Inter-Disciplinary Press, Rodopi, Brill) i 4 polskojęzycznych monografii wieloautorskich z zakresu nowych mediów, komunikacji kulturowej i sztuki cyfrowej. [13.05.2022]