Maria Flakus

mgr Maria Flakus, asystentka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  Zajmuje  się zagadnieniami rozwoju kompetencji metodologicznych studentów psychologii i psychologów oraz uwarunkowaniami owych zagadnień, a także determinantami osiągnięć w nauce osób dorosłych.  Autorka kilkunastu artykułów naukowych w języku polskim i angielskim. Uczestniczka wielu konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym. W 2014 roku uzyskała tytuł magistra psychologii, aktualnie przygotowuje się do obrony rozprawy doktorskiej, której tematyka koncentruje się wokół uwarunkowań kompetencji metodologicznych psychologów. Pracę naukowo-dydaktyczną łączy z praktyką psychologiczną, w ramach której prowadzi pomoc psychologiczną i psychoterapię osób dorosłych. [23.06.2021]