Agata Nicewicz

Dr Agata W. Nicewicz, adiunkt w Instytucie Biologii Biotechnologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka publikacji naukowych i popularno-naukowych o tematyce pszczelniczej. Prowadzi badania naukowe z zakresu fizjologii, ekologii i ekotoksykologii pszczół oraz właściwości produktów pszczelich. Popularyzator nauki, prowadzi zajęcia edukacyjne poświęcone pszczołom, zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dla pszczelarzy. Z zamiłowania pszczelarka, prowadzi Pasiekę Uniwersytecką UŚ. [28.04.2021]