Łukasz Nicewicz

Mgr Łukasz Nicewicz, doktorant w Instytucie Biologii Biotechnologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pszczelarz - członek Polskiego Związku Pszczelarskiego. Autor publikacji naukowych i popularno-naukowych o tematyce pszczelniczej. Prowadzi badania naukowe z zakresu fizjologii, ekologii i ekotoksykologii pszczół oraz właściwości produktów pszczelich. Popularyzator nauki, prowadzi zajęcia edukacyjne poświęcone pszczołom zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dla pszczelarzy. Inicjator założenia, a obecnie kierownik Pasieki Uniwersyteckiej UŚ. [28.04.2021]