Dariusz Nowacki

Dariusz Nowacki, ur. w 1965 roku, krytyk i badacz literatury, pracownik Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Autor książek: Zawód: czytelnik. Notatki o prozie polskiej lat 90 (1999), „Ja” nieuniknione. O podmiocie pisarstwa Jerzego Andrzejewskiego (2000), Wielkie Wczoraj (2004), Kto im dał skrzydła. Uwagi o prozie, dramacie i krytyce (2001–2010) (2011). Redaktor kilku tomów zbiorowych oraz dwu antologii: Orkiestru iza leđa. Antologija poljske kratke priče (wraz z Ivaną Vidović Bolt) i Była sobie krytyka... Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych (wespół z Krzysztofem Uniłowskim). Od debiutu prasowego (1992) do dziś opublikował przeszło 500 szkiców, recenzji i artykułów publicystycznych. [26.08.2016]