Anna Majer

Anna Majer, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Instytucie Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego. Autorka referatów oraz prac naukowych z zakresu analizy dyskursu, mitu i stereotypów, języka wartości, studiów związanych z zagadnieniem „język a płeć”, jak również dyskursu specjalistycznego. W swych socjolingwistycznie zorientowanych badaniach zazwyczaj przyjmuje krytyczne stanowisko. Takie też przyjęła w swej dysertacji doktorskiej zatytułowanej The Identity of Cosmopolitan Women – the Beauty Myth in Horoscopical Discourse (Katowice, 2017). Autorka posiada wieloletnie doświadczenie w pracy naukowo-dydaktycznej. [14.07.2021]