Magdalena Strożek‑Kucharska

Magdalena Strożek-Kucharska – doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego w administracji.

[16.09.2021]