Dawid Madziar

Dawid Madziar, adiunkt, zatrudniony w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jego zainteresowania naukowe obejmują m.in. epokę napoleońską, historię wojskowości w XIX wieku, polski korpus oficerski w czasach napoleońskich, elity polityczne i społeczne Księstwa Warszawskiego, Królestwa Polskiego oraz Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Jest autorem kilkunastu artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących dziejów porozbiorowych ziem polskich i wojen napoleońskich. [20.09.2021]