Paweł Gała

Paweł Gała, doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Rolnego i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się problematyką prawa rolnego, radca prawny. [14.09.2021]