Zoriana Czajkowska

Zoriana Czajkowska, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, badaczka problematyki lwowskiej i galicyjskiej w różnojęzycznych literaturach, recepcji literatury polskiej na Ukrainie i geopoetyki. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. [2.12.2021]