Marta Mamet-Michalkiewicz

Marta Mamet-Michalkiewicz, doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca. Adiunkt w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Autorka monografii Between the Orient and the Occident: Transformations of The Thousand and One Nights (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011).Współautorka i redaktorka serii wydawniczej „Translation in Culture”, w ramach której zostały opublikowane dwa tomy: Translation in Culture, red. Agnieszka Adamowicz-Pośpiech, Marta Mamet-Michalkiewicz (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016) oraz Translation in Culture: (In)fidelity in Translation, red. Agnieszka Adamowicz-Pośpiech, Marta Mamet-Michalkiewicz (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019). Autorka licznych artykułów na temat orientalizmu w humanistyce zachodniej, przekładu w kulturze oraz Księgi tysiąca i jednej nocy. Koordynatorka projektów edukacyjnych w Centrum Dydaktyki UŚ, trenerka i certyfikowany tutor. Uczestniczka projektów „Uniwersytet Najlepszych UŚ” (2018–2019), „Mistrzowie Dydaktyki” (w ramach programu POWER) (2019–2020) oraz „Mistrzowie Dydaktyki – ścieżka zaawanasowana: Train the trainers & Educational leadership” (od 2021). Koordynatorka projektu „Śląska Szkoła Ćwiczeń” (2020–2022). [9.11.2022]