Christian Jakob Altmann

Christian Jakob Altmann, doktor nauk humanistycznych w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwent bohemistyki i hispanistyki na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Jako rodowity Niemiec bada niemiecką literaturę drugiej połowy XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem literatury niemieckiej noblistki Herty Müller oraz jej polskich i czeskich przekładów. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na zagadnieniach językoznawczych widzianych w kontekście kulturowym. Jest autorem kilkunastu artykułów obejmujących tematy przekładoznawcze i językoznawcze. Publikował m.in. w czasopismach „Przekłady Literatur Słowiańskich” i „Research in Language” oraz w jednym z tomów serii wydawniczej „Studia o Przekładzie”. Wygłosił referaty na kilkunastu konferencjach krajowych i zagranicznych. [17.01.2022]