Magdalena Rode

Dr Magdalena Rode, psycholog, adiunkt w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Śląskim. Specjalista z zakresu psychologii w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów przy Sądzie Okręgowym w Katowicach. Biegły sądowy psycholog w latach 2014–2018. Członek zespołu w projekcie badawczym dotyczącym opiniowania sądowo-psychologicznego w sprawach nieletnich i z zakresu wykonywania władzy rodzicielskiej finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki Polskiej. [14.09.2021]