Marek Zieliński

Zieliński Marek, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Zainteresowania naukowe: system prawa Unii Europejskiej (zwłaszcza jej polityki regionalnej oraz prawa jej urzędników i innych pracowników) oraz funkcjonowanie organizacji międzynarodowych. [2011]