Yuk Hui, tłum. Joanna Bednarek, red. Jędrzej Maliński, red. Michał Krzykawski